Tanulásban akadályozottak

A tanulásban akadályozottak nevelési programjával folyó oktató-nevelő munka célja, hogy diákjaink azon személyiségjegyeit fejlesszük, erősítsük, melyek alkalmassá teszik őket arra, hogy megfelelően alkalmazkodjanak, illetve szükség szerint változtassanak, annak érdekében, hogy életesélyeik a lehető legjobbak legyenek.

Olyan oktatásszervezési eljárásokat alkalmazunk, melyek a tanítás -tanulás folyamata során a társadalmi beilleszkedéshez elengedhetetlenül szükséges képességeket, a másokkal való hatékony együttműködést, egymásra való figyelést, helyes viselkedést gyakoroltatják.

Kooperatív technika:

Olyan interakció, mely több szereplős, tanár-diák, diák-diák viszonylatában működik. A másokkal együtt elért siker, tudás titka a nyelv és a kommunikáció. Az együttműködő beszélgetés során, amikor a tapasztalatok gondolatokká szerveződnek, fejlődnek a kommunikációs képességek, fejlődik a személyiség. Ez a technika pedagógiai tevékenységünk minden területén, délelőtt, délután, eredménnyel alkalmazható.

Projekt módszer:

Olyan tanulásszervezési eljárás, mely az oktatást a gyakorlati problémák megoldása köré csoportosítja. A tanulók aktivitására, érdeklődésére, kreativitására épül. Alapját képezi a tanulók, tanárok közös tervező, kivitelező és értékelő tevékenysége. Individualizált képzési forma, melynek középpontjában a tanuló áll, igényei, képességei, érdekei, céljai figyelembe vételével. Éppen ezért alkalmas többek között tehetséggondozásra Ez a módszer fejlett módszertani kultúrát, magas szintű szakmai, pedagógiai és pszichológiai felkészültséget és tapasztalatokat igényel.