Szakiskola

A szakiskola célja

A szakiskolai képzés a tényleges társadalmi integráció egyik legfontosabb állomása, hiszen a tanulóink nagy része a munka világán keresztül találhatja meg és biztosíthatja az önálló életét. Célunk, hogy a képzés során ne csak szakmai alapokat, hanem életvezetési stratégiákat is adhassunk az azt befogadni kész fiatalok számára.

A szakiskola célja az is, hogy a gyógypedagógiai alapfokú nevelő-oktató munka eredményeire támaszkodva a gyakorlati képzésben résztvevő gazdálkodó szervezetekkel együttműködve nyújtson differenciált segítséget a szakma tanulásához, a társadalmi beilleszkedéshez, a felnőtt életre felkészüléshez, ezzel tegye képessé a fiatalokat arra, hogy társadalmunk rendezett életvitelű, eredményesen dolgozó tagjaivá váljanak.

 
A célok érdekében a szakiskola feladata:

  • az alapfokon megszerzett műveltségi anyag szinten tartása és elmélyítése
  • az iskola érték- és normaközvetítő funkciójának érvényesítése a nevelés során a beilleszkedés elősegítése érdekében
  • a tervszerű nevelő-oktatómunka során az alapképességek fejlesztése mellett a mindennapi életben hasznosítható és továbbépíthető általános és szakmai ismeretek nyújtása
  • a tanulók felkészítése a munkavállalói szerepre, a munkahelyi, a szakmai közösségekbe való bekapcsolódásra

 

Mindezt a tanulók eltérő fejlődéséből következő sajátos igények és lehetőségek kibontakoztatásával, az életkori sajátosságok figyelembevételével, a fejlődés eltéréseit korrigáló feldolgozás útján végzi.

 

Tanulói összetétel 

A szakiskolában tanulásban akadályozott, 8. évfolyamot végzett tanulók    oktatása, képzése folyik. A képzésbe belépő tanulók nagyon eltérőek képességeik, készségeik fejlettségi szintje tekintetében. A tanulási helyzetet nehezítő tényező: a motiváltság hiánya, a kognitív képességek gyengesége, a személyiség fejlődés alacsonyabb szintje, szociális éretlenség. Jelentős eltérés mutatkozik a tanulók szociokulturális hátterében is, jelentős a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók aránya.

 

Jelenleg a következő képzés folyik:

  • Számítógépes adatrögzítő
  • Családellátó