Óvoda

2011. szeptember 01-óta működik az Wesley gyógypedagógiai óvodai csoportja, melyben értelmileg akadályozott, tanulásban akadályozott, beszédfejlődési nehezítettséggel és autizmussal élő kisgyermekek nevelése történik. Valamint mozgás, hallás és látásfogyatékkal élő kisgyermekek ellátása is történik.

Óvodásaink különleges gondozást, speciális ellátást, egyéni bánásmódot igényelnek. Óvodánk feladata, hogy a gyermekek fogyatékosságából eredő hátrányokat megelőzze, csökkentse, segítse a gyermekek beilleszkedését szűkebb és tágabb környezetükbe.

A csoportos és egyéni foglalkozások, a pihenésre, nyugodt étkezésre, tisztálkodásra, az önállóságra fordított idő megfelelő aránya biztosítéka a gyermekek optimális fejlesztésének.

A tevékenységi formák ritmikusan ismétlődnek, a gyakorlásra, az ismétlésre kellő időt biztosítva, a gyermekek spontán megnyilvánulásait is figyelembe véve. Jól felszerelt óvodánkban a gyerekeket kis létszámú csoportokban szeretetteljes, sok segítséget nyújtó családias légkör fogadja egész évben, ahol minden a gyermekek érdekét szolgálja.

Foglalkoztatási formák:

  • Önkiszolgálásra nevelés
  • Anyanyelv- és kommunikáció fejlesztése
  • Mozgásfejlesztés
  • Játékra nevelés
  • Zenei nevelés
  • Vizuomotoros készség fejlesztése
  • Egyéni fejlesztés – egyéni fejlesztési terv alapján

Akkor teszünk jót a gyermekkel, ha életteréből felszedjük a korlátokat, igyekszünk kiküszöbölni életéből a kudarcokat, ugyanakkor sikerélményhez juttatjuk, hogy erősödjön önbizalma.”

/Pálhegyi/